June 24, 2024

Departments

S NO. Department  

Professor

 

Associate Professors/Readers

 

Assistant Professors/ Lecturers

TOTAL
1 Ayurved Samhita & Siddhant 1 1 1 3
2 Rachana Sharir 0 1 2 3
3 Kriya Sharir 1 0 1 2
4 Dravyaguna Vigyana 0 1 1 2
5 Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana 0 1 0 1
6 Rog Nidan avum Vikriti Vigyan 0 1 1 2
7 Swasthavritta & Yoga 0 0 3 3
8 Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka 0 1 1 2
9 Kayachikitsa 1 0 1 2
10 Panchakarma 1 0 1 2
11 Shalyatantra + (Ksharsutra Lab.) 0 1 0 1
12 Shalakya Tantra 0 1 1 2
13 Prasuti & Stri Roga 0 0 3 3
14 Kaumarbhritya – Bala Roga 0 0 2 2
  Total 4 8 18 30

  • 1. Dr Jyoti gupta BAMS,MD, YOGA TEACHER.
  • 2. Dr. Subodh jain BAMS.MD, Statistician,
  • 3. Dr. Awadh narayan mishra Sanskrit Teachar.

© 2024 Govt. Autonomous Ayurveda College, Jabalpur | Designed by SaiWebTech